KURUMSAL

Misyonumuz, Yüksek Hedeflerimiz

Misyonumuz

Lideri olduğumuz sektörü yönlendirmek, paydaşlarımıza değer yaratmak ve yarattığımız değeri sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımak.

Yüksek Hedeflerimiz

Sürdürülebilir kârlılığı sağlamak amacıyla;

Teknolojimize yatırım yaparak operasyonel mükemmeliyeti en yüksek düzeye taşımak,
Akrilik Elyaf için yeni kullanım alanları bulmak,
Yeni ürünler ya da stratejik işbirlikleri yoluyla büyümek.

Temel Değerlerimiz

  •  SEÇ Bilinci
  •  Etik Değerlere Uyum
  •  İş Birliğine Açıklık
  •  Müşteri Odaklılık

Temel Özelliklerimiz

  •  Katılımcı yönetim
  •  Ortak hedeflere kilitlenme
  •  Sürekli öğrenme
  •  Tecrübe ve bilgi birikimi
  •  İstekli, bağlı, sonuç üreten çalışanlar