YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Özel Durum Açıklamaları 2017

 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi (Güncelleme) 03.04.2017
 Kredi Derecelendirme Notu hk. 30.03.2017
 2014 Yılına ait Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava hk. 08.03.2017
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi hk. 07.03.2017
 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Bilgilendirme Dökümanı 07.03.2017
 Şirket Merkezi değişikliğine ilişkin EPDK yazısı hk. 06.03.2017
 Esas Sözleşme Tadiline İlişkin EPDK yazısı 06.03.2017
 2013 Yılı Genel Kurul Gündemine İlişkin bazı kararların iptali (Güncelleme) 03.03.2017
 2015 Yılına ait Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali davası hk. (Güncelleme) 02.03.2017
 Şirket Merkezi değişikliğine ilişkin SPK onayı hk. 27.02.2017
 Esas Sözleşme Tadiline ilişkin SPK Onayı hk. 27.02.2017
 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 21.02.2017
 Şirket Merkezi Değişikliğine ilişkin SPK' ya başvuru hk. 21.02.2017
 Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK' ya başvuru hk. 21.02.2017
 Esas Sözleşme Tadili 20.02.2017
 Bağış ve Yardım Üst Sınırı 20.02.2017
 Şirket Merkezi Değişikliği 20.02.2017
 2016 Yılı Kar Payı Dağıtım Kararı 17.02.2017
 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 17.02.2017
 Üst Yönetim ve Organizasyon Değişikliği hk. 16.02.2017
 Kredi Derecelendirme Sözleşmesi 14.02.2017
 2013 yılı Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Açılan dava hk. (Güncelleme)10.02.2017
 2016 Yılı Geçici Vergi Beyannamesi 31.01.2017
 2014 Yılı bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz aleyhine açılan sorumluluk davası hk. (Güncelleme) 23.01.2017
 2015 Yılına ait Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali davası hk. (Güncelleme) 17.01.2017
 2014 Yılına ait Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava hk. (Güncelleme) 17.01.2017