KURUMSAL

Yönetim Sistemleri Politikası

AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. olarak, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemlerini tüm süreçlerimizde etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz.

Ürünlerimizi; teknolojideki ve pazardaki yenilikleri takip ederek, değişen pazar şartlarını ve müşteri odaklı yaklaşımı esas alarak, rekabetçi maliyet, yüksek verimlilik, üstün kalite, ve düşük enerji tüketimi ile çevreye duyarlı ve iş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeden üretiriz.

Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için; tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygun yöntem ve mümkün olan en iyi teknolojileri uygulayarak tüm kaynakların verimli kullanılmasını sağlarız.

Yönetim Sistemleri konularında standartlara, yasal ve diğer yükümlülüklere uygun çalışarak, süreçlerimiz ile ilgili yeni mevzuat, standart ve kuralların geliştirilmesine katkıda bulunuruz.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini, bilinç ve eğitim düzeyini artırmak için, politika ve hedeflerimize uygun eğitimleri yaygın ve sürekli şekilde uygularız.

Tüm süreçlerde tasarım aşamasından itibaren acil durumlar ve muhtemel risklerin yönetimini, çevre boyutları ve enerji verimliliği ile ilgili uygulamaları, yönetimin desteği ve çalışanların katılımıyla kontrol altına alırız.

İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji tasarrufu bilincinin gelişmesi için çevre ile uyumlu, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratılarak tüm paydaşlarımızın duyarlılığının artırılmasını sağlarız.

İşyerinden kaynaklanacak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için sağlık ve güvenlik risklerimizi belirleyerek kontrol altında tutulmasını sağlarız.

Tüm süreçlerimizde her türlü atığın kaynağında azaltılması, geri dönüşüm oranının artırılması ve değerlendirilemeyen atıkların bertaraf edilmesini yasal şartlara uygun olarak yapılmasını sağlarız.