İNSAN KAYNAKLARI

Çalışanlara Katılan Değer

Çalışanlara Katılan Değer

Tüm insan kaynakları uygulamalarımızın temelinde insan haklarına saygıyı esas alıyoruz. Aksa küresel iş başarısını ileriye taşıyacak esas gücün yetenekli, yaratıcı, öğrenmeye açık ve mutlu çalışanlar olduğuna inanmaktadır. Çalışanlarının kariyerlerine yaptığı katkının iş başarısına doğrudan etki edeceğini bilir.

Tüm çalışanlarımızın doğru zamanda doğru işi yapmasını, bilgi ve yeteneklerini ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmelerini, performansları hakkında yapıcı ve zamanlı geribildirim almalarını sağlayacak sistemler kullanılmaktadır. Etkin yetenek yönetimi uygulamalarıyla geleceğin liderleri çalışanlarımız arasından belirlenmektedir. Çeşitli iç iletişim uygulamalarıyla çalışan katılımı güçlendirilir, çalışan bağlılığını artırmak adına çaba sarf edilir, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunabilmek için tüm önlemler alınır.

 

Aksa' da Çalışma Hayatı

Çalışanlarımıza insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sunmak başlıca kurumsal değerlerimiz arasında yer almaktadır. Tüm organizasyonumuzda çalışan haklarına saygılı, ayrımcılığa geçit vermeyen ve küresel insan hakları ilkelerine bağlı insan kaynakları süreçleri hayata geçirilmektedir. Bu anlayışı değer zincirimizde yaygınlaştırmanın yollarını aramaktayız.

Aksa olarak, işe alımdan ücretlendirmeye, performans değerlendirmeden kariyer yönetimi uygulamalarına kadar tüm uygulamalarımızda bu değerler ışığında hareket etmekte, cinsiyetten bağımsız, ayrımcılık yapmadan, pozisyona uygun özelliklere sahip bireyler değerlendirilerek işe alım süreçleri gerçekleştirmekteyiz. İşe alım uygulamalarında yaş, fiziksel engel, ırk, etnik köken, cinsiyet, din, inanç, cinsel yönelim farkı gözetmeden tüm potansiyel çalışanlarımıza eşit mesafede yaklaşılmaktadır.  Engelli çalışanlarımızı bedensel durumlarına uygun işlere yerleştirmekte, yerel istihdam politikamızla operasyon coğrafyamızın sosyo-ekonomik gelişimine yardımcı olmaktayız.

 

Yetenek Yönetimi

Aksa’da stratejik iş hedefleri doğrultusunda nitelikli işgücünün şirket bünyesine kazandırılması ve korunmasına azami önem gösterilir; etkin performans değerlendirme, çalışan gelişimi ve kariyer yönetimi uygulamalarıyla yetenek yönetimi alanındaki performans sürekli olarak geliştirilmeye çalışılır.

 

Çalışan Gelişimi

Aksa’da çalışan eğitimleri katılımcı bir model ile planlanır. Tüm departmanlardan temsilcilerin ve Temsil Heyeti’nden üyelerin katılımıyla oluşan Aksa Eğitim Kurulu (AKEK), çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde İnsan Kaynakları departmanına tavsiye ve destek vermektedir. Bu kapsamda Akademik Destekler, Kariyer Haritaları, Geliştiren Yönetici Semineri, Mentor Mentee Programı, Koçluk Uygulamaları gibi çalışmalar yapılmaktadır.