SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. sürdürülebilirlik yönetiminde, Yönetim Kurulu en üst düzey yönetim merciidir. Başkanlığını, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan Genel Müdür’ün yaptığı, Genel Müdür Yardımcısı, Yürütme Kurulu Üyeleri, Pazarlama Müdürü ve Sürdürülebilirlik Yöneticisinden oluşan ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak faaliyet gösteren ‘’Sürdürülebilirlik Komitesi’’, sürdürülebilirlik alanındaki gelişmelerin takibinden, küresel eğilimlerin analizinden, risk ve fırsatlara göre politikaların, hedeflerin ve aksiyonların belirlenmesinden, sürdürülebilirlik konularının bütüncül takibinden sorumludur. Komite kararları üç ayda bir Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesine doğrudan bağlı olarak çalışan “Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları” komitede alınan kararların ve şirket sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında belirlenmiş hedeflerin iş planlarına dönüştürülmesi, uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasından sorumludur.