SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevresel Sürdürülebilirlik

Aksa operasyonlarını üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle gerçekleştirmektedir. Süreçlerimiz operasyonlarımızın sürekliliğinin ve verimliliğinin, bu operasyonların çevre ile uyumlu şekilde sürdürülmesiyle mümkün olabileceğinin farkındalığıyla yönetilmektedir. Çevrenin gelecek nesiller için yaşanabilecek bir yer olması amacı ile çevreye duyarlı süreçler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Tüm operasyonlarımızda kaynakların verimli kullanımı ve çevreye saygılı olma ilkelerimizle hareket edilmektedir. Paydaşlarımızın Sağlık, Emniyet ve Çevre ile ilgili soruları yanıtlanmakta ve tüm süreçlerimizde proaktif ve şeffaf bir yaklaşım sergilenmektedir.

1997 yılından bu yana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan Aksa, çevresel performansını yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiş kurallara tam uyum göstermenin ötesinde sektöre örnek olacak uygulamalar ile yönetmektedir. Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş Kurumsal Çerçeve Çevre Yönetim Sistemi Özeti ve Çevre Yönetim Sistemi Politikası sayesinde de hizmet ve faaliyetlerimizi etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz.

SU YÖNETİMİ

Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, verimli kullanılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması tüm dünya için özel öneme sahip bir konu durumundadır. Su, bu doğal kaynakların en önemlilerinden biridir. Aksa olarak gerek dünyada su kaynaklarının kullanımına yönelik sorunlar gerekse de iklim değişikliğinin etkisi ile su yönetiminin kritik önemini günümüzde daha fazla tecrübe etmekteyiz.

Su operasyonlarımız için sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından biri olarak kaynak çeşitliliği, verimli üretim, verimli tüketim ve alıcı ortama verilen atık su karakteri konularını da kapsayacak şekilde bütüncül bir çerçevede yönetilmektedir.  Bu kapsamda Ters Osmoz ve Ortak Arıtma Tesislerimizi 2015 yılı itibarı ile devreye alarak su kaynaklarımızı ve üretimimizi sürdürülebilir kılmayı amaçladık.

 

ATIK YÖNETİMİ

Bir üretim şirketi olarak süreçlerimiz sonucu oluşan atıkların hassasiyetle yönetilmesi bilinciyle operasyonlarımızı sürdürmekteyiz. Faaliyetlerimiz sonucu kaynaklanan atıklar atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak yönetilmektedir. Atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması, atık karakterlerine bağlı olarak mevzuata uygun şekilde bertarafı sağlanmaktadır.

Atıklarımızın %97’si geri kazanım ve diğer sektörlerde hammadde katkısı olarak değerlendirilmektedir.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Aksa’ da operasyonel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için kesintisiz enerji tedariği ve enerji yönetimi özel öneme sahiptir. Enerji üretimimiz ile bu devamlılığı sağladığımız gibi aynı bölgede faaliyet gösterdiğimiz kardeş kuruluşlara da enerji sağlanmakta ve ayrıca üretilen enerji fazlası elektrik piyasasına arz edilmektedir.

Prosesimiz gereği operasyonlarımızın devamlılığı için kesintisiz enerji tedariği kadar enerjinin verimli kullanımı da önemlidir. Sistematik enerji yönetimi ile tedarik, verimlilik, iklim değişikliği ve diğer ilişkili çevresel etkiler birlikte yönetilmektedir.

Enerji yönetimi kapsamında 2015 yılı içerisinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyon süreci tamamlanmıştır. Tüm süreçlerimizin her aşamasında enerjinin daha verimli kullanılması ve birim üretim için tüketilen enerji miktarı takip edilmektedir. Aynı zamanda iklim değişikliği kapsamındaki çalışmalarımız 2010 yılından bu yana ISO 14064-1 standardı kapsamında denetlenmekte ve kapsamlı güvence ile sertifikalandırılmaktadır.

İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediği günümüzde, bu konunun iş dünyasına yansıması şirketlerin doğrudan etkilendiği süreçleri beraberinde getirmektedir. Aksa iklim değişikliğini beraberinde getiren riskler ve fırsatlar çerçevesinde değerlendirmekte ve yasal uygulamalarla birlikte operasyonlarına devam etmektedir.

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler tutulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için aşağıdaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyiniz.

 

Eğer tüm çerezleri etkisiz hale getirmek istiyorsanız, lütfen tarayıcınızın ayarlarına gidin ve çerezlerin kullanımını etkisizleştirin.