KURUMSAL

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. olarak bilgi varlıklarımızın gizliliğini korumak, içeriğinin doğru ve tam olmasını sağlamak ve gerektiğinde ilgili bilgileri ilgili kişilere erişilebilir durumda bulundurmak için bilgi varlıklarımız üzerindeki risklerimizi tüm süreçlerimizde etkin şekilde izler, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz.

Bilgi varlıklarımızı tanımlar; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili güvenlik risklerini analiz eder ve belirlenen riskleri, kabul edilebilir seviyeye indirebilmek ya da ortadan kaldırmak adına etkin bir bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımı oluştururuz.

Bilgi güvenliğini kurumsal bir sorumluluk olarak ele alır, bilgi güvenliği risklerinin yönetimi ve güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için gerekli kaynakları ayırır, yetki ve sorumluları belirleriz.

Çalışanlarımızın, üçüncü taraf ve paydaşlarımızın bilgi güvenliğine yönelik rol ve sorumlulukları hakkında farkındalığını arttırmak üzere düzenli eğitim aktiviteleri düzenleriz.

Kurumsal bilgilerimiz yanında, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm iş ortaklarımızın bilgilerinin güvenliği için ilgili tüm yasa ve sözleşmelerden kaynaklanan gereksinimlere uyumu, tüm çalışanlarımızın birincil sorumluluğu olarak kabul ederiz.

Kritik süreçlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planları geliştirerek bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurar ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri alırız.