KURUMSAL

Kimyasal Yönetim Politikası

Aksa Akrilik Kimya Sanayii. A.Ş. olarak, tüm faaliyetlerimizi insan sağlığı ve çevre odağında gerçekleştirir, paydaşlarımızla şeffaflıkla paylaşırız.

Kimyasal Yönetim Politikamız doğrultusunda,

  • Ulusal yasa ve yönetmeliklere ilave olarak; REACH,  OEKO-TEX 100, ZDHC MRSL gibi uluslararası standartların ve mevzuatların gerekliliklerini gönüllülük esası ile yerine getiririz.
  • Tüm satın alma ve numune tedariklerinde “Ürün Güvenlik Bilgi Formu” talep eder, mevzuata uygunluğu onaylanan formları doküman yönetim sistemimizden tüm çalışanlarımız ile paylaşırız.
  • Satın alınan, depolanan veya kullanılan tüm kimyasalları, Kimyasal Envanter’imizde listeleriz.
  • Kimyasallarla ilgili tehlike ve riskleri analiz eder, bu tehlike ve riskleri azaltmak amacıyla performans ve ekonomik açıdan uygun alternatif kimyasalları değerlendiririz.
  • Kimyasal kullanılan çalışma alanlarında, çalışanlarımızın kimyasal maruziyetini engellemek adına gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alırız.
  • Çalışanlarımızı ve çevreyi korumaya yönelik acil eylem planlarımızı hazırlar, düzenli olarak gözden geçirir ve tüm çalışanlarımızı bilgilendiririz.
  • Altı ayda bir olmak üzere, kimyasallarla çalışan tüm çalışanlarımıza kimyasal yönetimi konusunda eğitimler verir, bu eğitimleri belgelendiririz.
  • Tesisimizde kullanılan tüm kimyasal maddelerin satın alınması, taşınması, depolanması, kullanımı ve kullanım sonrası oluşan atıkların bertarafında oluşabilecek maruziyet ve tehlikelere ilişkin riskleri en aza indirmeyi taahhüt ederiz.