KURUMSAL

Sürdürülebilir Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi

  • AKSA olarak işimizle ilgili sorumluluklarımızı “Sürdürülebilir Tedarik Zinciri” bakış açısı altında yerine getirir, tüm tedarikçilerimiz ve paydaşlarımıza benzer yaklaşım ve bakış açısını yaymaya gayret gösteririz.
  • Tedarik Zinciri stratejilerimizde uzun dönemli hedefler belirler, sürdürülebilirlik zorluklarına karşı çözüm üreten ve çözüm üretmeye öncülük eden bir yaklaşım sergileriz. Tüm bunların başarılarımızın devamlılığını ve uzun ömürlülüğünü teminat altına alan yaklaşımlar olduğunun bilinci içerisinde hareket ederiz. Evrensel Hukuk Kuralları’na ve küresel etik değerlere uygun davranırız.
  • AKSA olarak çalışanlarının bilgi ve donanımına yatırım yapan tedarikçilerle çalışır, iş ortaklarımızı da bu yönde yatırımlar yapmaya teşvik ederiz. Hem kendi çalışanlarımızdan hem de tedarikçilerimizin çalışanlarından günlük işlerinde sürdürülebilir gelişme ilkelerini benimsemelerini ve alacakları kararlarda buna uygun düşünüp davranmalarını bekleriz. Attığımız her adımda sosyal çeşitlilik ve zenginlik, ömür boyu eğitim esastır.
  • Şirketimiz; tedarikçilerimizin çalışanlarına sağlıklı bir çalışma ortamı sunduğundan, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını desteklediğinden, önceliklerini bu noktalara yoğunlaştırdığından emin olur. AKSA bu konuda destek isteyecek her paydaşına gerekli bilgi ve donanımını sunmaktan çekinmez, aksine bunları destekleyici adımlar atar.
  • AKSA olarak tüm ürün ve hizmetlerin tedariğini şirketimize değer katma hedefiyle gerçekleştiririz. Satınalma stratejilerimizde; yenilikçi çözümler sunan, doğal kaynakları korumaya çalışan, sürekli iyileştirme gayesiyle teknolojiye yatırım yapan, insan sağlığı ve çevreyle uyumlu adımlar atan, çalışanlarına karşı her platformda adil olan, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk politikalarını kendilerine hedef alan, uluslararası sertifikalara sahip olan ya da bu sertifikaları alabilmek için gerekli çalışmaları başlatmış olan şirketleri tedarikçi seçimlerimizde öncelikli kılarız. Bütün bu kriterleri tespit edebilmek adına iç ve dış kaynaklı denetim hizmetlerinden faydalanırız.
  • AKSA olarak yaptığımız tüm tedarik işlemlerinde yüksek verimlilik ve etkinlik açılarından şirketimize katkı sağlayacak işleri tercih edebilmek adına teknik birimlerle koordineli biçimde çalışırız. Su ve enerji gibi kritik kaynakların tüketimini en aza indirecek ürünlerin tercih edilebilmesi amacıyla tüm teknik değerlendirmeleri öncelikli olarak “Verimlilik” temelinde ele alırız.
  • AKSA, Sürdürülebilir Sorumlu Satınalma hedeflerini gerçekleştirebilmek ve bu hedeflerinin sürekli gelişimini sağlamak adına yukarıdaki esasları tüm iş süreçlerine yaygınlaştırmaya çalışır. Tüm bunları gerçekleştirirken de tedarikçilerle “Şeffaf ve Doğru İletişim”in sağlanması, bütün iş ortaklarıyla aynı doğrultuda hedefler alınması ve dünyadaki gelişmelerin düzenli olarak takip edilmesi atılan adımlarda gözetilen hususlardır.
  • AKSA, UN Global Compact’in 10 İlkesi’ni kabul etmekte ve tüm tedarik zincirinde bu ilkelerin uygulanmasını gözetmektedir. (https://www.globalcompactturkiye.org/10-ilke/)